Úvod

Cíle Centra pro Mindfulness jsou:

  • sdružovat lektory s dokončeným výcvikem ve výuce programů založených na všímavosti (mindfulness), které jsou standardizované a vědecky ověřené (např. MBSR/MBCT)
  • sdružovat zájemce o mindfulness a podporovatele Centra pro mindfulness, včetně lékařů, výzkumných pracovníků, učitelů, sociálních pracovníků, psychoterapeutů, psychologů a koučů
  • poskytovat široké i odborné veřejnosti informace o všímavosti (mindfulness)
  • spolupracovat s odbornými organizacemi z oblasti zdravotnictví, výchovy a vzdělávání
  • podporovat vědy a výzkumu
  • vést dialog s osobnostmi ekonomické, politické a akademické sféry o významu mindfulness pro kvalitu života jedince i společnosti
Centrum pro mindfulness se inspiruje zejména stejnojmenným centrem při Univerzitě v Massachusetts, centrem mindfulness při Oxfordské univerzitě a je členem EAMBA, evropské asociace profesionálních učitelů programů mindfulness založených na vědeckých důkazech, a hlásí se k jejím profesním a etickým standardům.