Centrum pro mindfulness, z. s., je nezisková organizace s cílem seriózně informovat a podporovat vzdělávání a výzkum v oblasti výcviku všímavosti a intervenčních programů využívajících všímavost.


Výbor
Mgr. Jaroslav Chýle, předseda
Ing. Jan Burian, Ph.D., místopředseda
Mgr. Ing. Václav Šmilauer, Ph.D., člen výboru


Sídlo
Centrum pro mindfulness
Pod Klaudiánkou 1028/3
147 00 Praha 403865606


Email
jaroslav.chyle@mindful.cz


Telefon
+420 777 155 694