Akce

Centrum pro mindfulness organizovalo pilotní projekt programu MBSR ve Specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou duševní a poruchou chování a terapeuty Vazební věznice Liberec od 7. září do 2. listopadu 2017. Závěrečná zpráva.


MBSR v Praze, Brně, Českých Budějovicích…
Kurzy probíhají průběžně po naplnění kapacity, můžete se registrovat na stránkách.
Jaroslav Chýle jako první v ČR prošel kompletním výcvikem lektorů přímo u autorů MBSR z Center for Mindfulness na Univerzitě v Massachusetts, USA.
MBSR.CZ


Mindfulness kurzy v Praze
Klasické osmitýdenní mindfulness kurzy, mindfulness v komunikaci a mezilidských vztazích, na všímavosti založená psychoterapie a práce s emocemi.
Lektor: Jan Burian
Více informací na praveted.info/mindfulness


MBSR na Vyšší odborné škole publicistiky
Kurzy probíhají v každém letním semestru, s možností účasti studentů (značná sleva) i externistů. Lektorem je Václav Šmilauer. Více informací http://lessstress.cz